Het dagelijks bestuur vande Papegay vzw bestaat uit:

Voorzitter: Philippe Carchon

Notulist en secretariaat: Trui Naeyaert

Financiën: Vera Van Dorpe

Sociale media en ledenlijst: Sonny Plasschaert

All-round: Caroline Van Burm

Gids en all-round : Rob De Winter

Iedereen kan lid worden van de Papegay.

Waarom lid worden?

Leden zijn voor een buurtvereniging belangrijk. Hoe meer leden onze vereniging telt, hoe zwaarder onze stem weegt in gesprekken met bijvoorbeeld de stad, met sponsors, met de Lijn, …

Meer leden betekent bijgevolg dat we meer kunnen betekenen voor de wijk.

Wat kost dat?

Lid worden van de Papegay kost 10€ per jaar. Een lidmaatschap loopt van 1 januari tot 31 december. Je kunt ons ook extra (financieel) steunen. Als steunend lid betaal je 25€ per jaar. Lidgeld kan worden overgeschreven op de rekening van de Papegay (IBAN BE86-8900-1441-6150) met vermelding van je e-mailadres voor de nieuwsbrief.