Het Eeuwfeest der Koninklijke Maatschappij van Landbouw en Kruidkunde

In 2016 – aan de vooravond van de vernieuwde Gentse Floraliën – geeft vzw de Papegay een merkwaardige tekst van de hand van Desiré Destanberg opnieuw uit. De tekst werd geschreven in 1908 naar aanleiding van het Eeuwfeest van de Koninklijke Maatschappij van Landbouw en Kruidkunde. Destanberg was een kroniekschrijver pur sang die rond de vorige eeuwwisseling (1900) heel wat gepubliceerd heeft over de geschiedenis van Gent. In de (op)nieuw ontdekte tekst beschrijft Destanberg de geschiedenis van de Maatschappij in een volkse en anekdotische stijl en met veel aandacht voor details. De heruitgave hebben we zo oorspronkelijk mogelijk gehouden. Het boekje werd herdrukt zoals het is ingescand. Jos De Wael voegde er enkel nog een voorwoord en zorgvuldig geselecteerde documentatie aan toe. De oorspronkelijke eeuwfeestkroniek verscheen op 1 april 1908, aan de vooravond van de allerlaatste Floraliën in onze wijk en telt 86 bladzijden verdeeld over tien hoofdstukken die elk een andere periode in de geschiedenis van de ‘Maatschappij’ behandelen.

In paperback versie kost het boekje 10 euro (8 euro voor Papegayleden).
Daarnaast is er ook een hardcover versie in beperkte oplage. De hardcover versie kan besteld worden aan de prijs van 19 euro (16 euro voor Papegay leden), zolang de voorraad strekt.
De vermelde prijzen zijn exclusief verzendingskosten. Bezorgen binnen de zone 9000 is gratis, daarbuiten rekenen we 5 euro extra per zending. Afhalen in Gent (Krommenelleboog 11, na afspraak) is ook mogelijk.