Wandelen door de Machariuswijk met Frank Beke.

Op stap met Frank Beke en de Papegay vzw.

Zaterdag 3 december 2022 gingen leden van de Papegay vzw op stap met Frank Beke. 

De wandeling legt de veranderingen die Gent doorgemaakt heeft sinds het einde van de jaren ’80 bloot. Frank Beke werd in die periode eerst schepen van stedenbouw en openbare werken en vervolgens tot 2006 was hij burgemeester, zodat hij alles vanop de eerste rij meemaakte.

We wandelen langs minder bekende buurten waar toch wel ingrijpende veranderingen gebeurd zijn. We volgen de Benedenschelde langst Sint-Macharius, de Sas-en Bassijnwijk. Daar zijn de veranderingen het meest voelbaar.

Frank Beke vertelt ook dat deze werken niet altijd even vlot verliepen, werken die bleven aanslepen,  soms waren er mensen die geen veranderingen wilden maar nadien toch blij waren. Het meest pijnlijke was iemand die moest verhuizen, na 55 jaar op dezelfde plek gewoond te hebben, maar het was noodzakelijk omdat de buurtbewoners vragende partij waren voor betere woningen, openbaar groen,…. Het is Frank bijgebleven, dat zijn de momenten waar je machteloos staat.

Er is heel veel openbaar groen bijgekomen en bij kleine woningen is geopteerd om de tuin visueel open te trekken naar het openbaar domein. In onze groep was ook Chris Vermander, de tuin- en landschapsarchitect aanwezig, die ook actief heeft meegewerkt aan de vergroening van onze stad. Dit zorgde voor een boeiende dialoog en een woordje extra uitleg bij bepaalde projecten.

Als je wandelt op de jaagpaden van o.a. de Achtervisserij, dan krijg je een totaal ander beeld van het Klein Begijnhof en het Hollainhof. 

Het Scheldeoord uit 1929 werd  door Ro Berteloot  in 1995 aangepast naar de hedendaags wooncomfort. Hij heeft ook het verouderde  Van Eyckzwembad onder handen genomen in 2003.

Heel wat fabrieks- en industriepanden hebben plaats geruimd voor leefbare groene wijken met woningen en openbaar groen, zoals de Trefil-Arbedsite, de drukkerij Het Volk, Malmar en Baertsoen-Buysse, het slachthuis en de veemarkt werden ook omgevormd tot betaalbare sociale woningen.

Na afloop was iedereen het er over eens, we kenden deze buurten slechts oppervlakkig en hebben heel wat bijgeleerd tijdens deze wandeling. Ook over hoe je in een stad als de onze langs het water en jaagpaden een mooie beeld krijgt van onze stad.