Werken aan de Coupure Rechts zijn volop bezig.

  • Bijgewerkt
  • Geplaatst in Papegaaiwijk
  • 3 minuten gelezen

Werken aan de Coupure Rechts zijn volop bezig.

Werken aan Coupure Rechts, vanaf de Rozemarijnbrug tot aan de Contributiebrug:
Nieuw wegdek en vlotte, veilige doorstroming van de tramlijn
er komt een nieuwe comfortabele rijbaan in beton van 5,65 meter breed
met voldoende ruimte voor gemotoriseerd verkeer en voor de tram
met toegankelijke en veilige tramhaltes en een bredere trambedding
Comfortabele voetpaden
we vernieuwen het voetpad in vlakke kasseien aan de kant van de huizen
en leggen veilige oversteekplaatsen met blindengeleiding aan voor voetgangers
Dubbelrichtingsfiets- en wandelpad
aan de kant van het water komt een apart dubbelrichtingsfietspad in uitgewassen beton
op de cruciale punten en in de bochten, worden veiligheidshekkens voorzien tussen het fietspad en het talud
dit fietspad is ook toegankelijk voor voetgangers
Betere groeikansen voor de bomenrij
we leggen het dubbelrichtingsfietspad ‘zwevend’ aan om de boomwortels te beschermen
groenzones vervangen de parkeerplaatsen tussen de bomen
Aangename leefomgeving
In de 19de eeuw was de Coupure Rechts een uitgestrekte promenade met vlakke aanleg van gevel tot bomenrij. Met dit ontwerp en de keuze voor een gelijkgrondse aanleg geven we de straat terug de allure die ze verdient. Zo sluit de Coupure Rechts opnieuw aan bij haar rijke verleden.

Vernieuwing van de riolering
Farys staat in voor de heraanleg van de riolering. Er komt een nieuw gemengd rioleringsstelsel omdat het huidige niet meer in goede staat is.

info afkomstig van: https://stad.gent/nl/plannen-en-projecten/project-coupure-rechts