Een Dubbeldekker door Twaalfkameren?

Een Dubbeldekker door Twaalfkameren?

Tegenwoordig rijdt alle soorten verkeer door Twaalfkameren. Maar een dubbeldekker? Jawel, lang, heel lang geleden, reed er een dubbeldekker, uitgebaat door een Engels bedrijf, door deze smalle straat. De Papegaaistraat was nog niet doorgetrokken tot aan de Coupure en de Rozemarijnbrug lag schuin over de Coupure tussen de Raes Van Gaverestraat en Twaalfkameren. De Annonciadenstraat, Twaalfkameren en de Raas Van Gaverestraat vormden “de steenweg naar Ekkergem”; het was de beste verbinding tussen het stadscentrum en Ekkergem, althans voor een paardenkar, een fiets of een voetganger.

In de krant van 9 september 1907 vinden we een verslag over een besluit van het Gentse schepencollege: “ Onze raad heeft kennis genomen van het verzoekschrift, strekkende tot het leggen van een tramlijn om de wijk Akkergem met de Zuidstatie te verbinden langs het justitiepaleis en de Kouter.  Wij hebben bestudeerd welke weg deze lijn zou kunnen volgen en vastgesteld dat deze niet zal kunnen gelegd worden, vooraleer een rechtstreekse straat kan worden gemaakt die de Casino met de Recolettenbrug verbindt. Elke andere oplossing zou de reisweg buitenmatig verlengen en erge moeilijkheden van uitvoering en uitbating opleveren. Een blik op het stratenplan zal eenieder daar gemakkelijk kunnen van overtuigen. In deze voorwaarden en om rekenschap te houden met de wensen van de inwoners van de wijk Akkergem, zouden wij in grondbeginsel geneigd zijn een lijn te bouwen, van zodra de ontworpen rechtstreekse straat door de zorgen en op kosten van de openbare machten zal verwezenlijkt zijn.”

In de krant van 11 september 1907 verschijnt een lezersbrief van een Akkergemnaar die niet erg tevreden was over deze gang van zaken.

Dan, uiteindelijk in de krant van 16 september 1907: ”De autobusdienst van de Kouter naar Akkergem is gisteren ingericht. Van de Kouter langs de Zonnestraat, Vandeveldestraat, Korte Violettestraat, Twaalfkamerenstraat en Bellevuestraat naar Akkergem kerk in 8 minuten. Talrijke personen hebben eraan gehouden met dit vreemde ding een reisje te maken! De terugreis geschiedt langs de Akkergemlaan, Godshuizenlaan, Coupure, Bagattenstraat en Kortedagsteeg naar de Kouter in 11 minuten.”

Op 17 september 1907 lezen we: ” De autobus deed zondag dienst tussen de Zuidstatie en Akkergem”.

En wat verschijnt er in de krant van 25 september 1907? “Gistermorgen rond 10 ½ uur is de autobus die sedert enige dagen in onze stad reed tussen de Kouter en Akkergem kerk in brand geschoten terwijl het rijtuig aldaar stond te wachten. De naphte welke de drijfkracht leverde was in aanraking gekomen met de elektriciteit. Een ontploffing had plaats en er ontstond brand. De schade is gering en een half uur nadien hernam de autobus zijn dienst.

Op 4 oktober 1907 volgt het treurige nieuws:” De wijk Akkergem is beroofd van zijn autobus. Het rijtuig heeft enige tijd van de Statie naar Akkergem geschokt en is naar Antwerpen vertrokken, waar hij ook een proeftijd zal doen om vervolgens naar Engeland terug te keren.

Op 10 oktober 1907 verschijnt een lezersbrief, ondertekend door “Een Koolkapper”.
“Het is dus een voldongen feit, Akkergem-autobus heeft opgehouden te bestaan. Niettegenstaande deze vervoerdienst niet ideaal was, waren wij Akkergemnaren er toch mee ingenomen en dachten wij dat ons stadsbestuur eindelijk ging inzien dat een wijk van 17000 zielen wel mocht in aanmerking genomen worden. Helaas, het waren slechts hersenschimmen. Niet alleen zijn we weer van alle gemeenschap met het centrum van de stad beroofd, zelfs hebben we nu de overtuiging nog langer als paria’s of verstotelingen te zullen behandeld worden. Eén van onze beste ingezetenen heeft zich namelijk naar het stadhuis begeven om de wens uit te drukken, voor onze bevolking eindelijk een tramdienst te zien tot stand komen en het ongelooflijke antwoord was dat Akkergem geen tram nodig had en het leggen teveel kosten zou vergen. Wij worden dus minder geacht dan de ver afgelegen wijken van Meulestede en de Heuvelpoort. Nochtans dient opgemerkt te worden, dat sinds onlangs sprake is om de tramlijn van de Brugsepoort te verlengen tot aan de Rooigemlaan. Dit zal ook niet kunnen gebeuren zonder grote uitgaven, want zeer zeker zou daarvoor het uitspringende deel van de Brugsesteenweg en de Batterijstraat moeten verdwijnen. Waarom dan niet liever beginnen met de akelige hoek van de Twaalfkamerenstraat en de Papegaaistraat op te ruimen, welke een bestendig gevaar oplevert voor rijtuigen en voetgangers? Dit werk zou een sinds jaren gekoesterde wens vervullen en de nodige ruimte opleveren voor het leggen van de tram. Bovendien zou de lijn langs de Akkergemlaan kunnen verlengd worden naar de Rooigemlaan, om zo ook ten goede te komen aan de inwoners van Drongen en Mariakerke. Met de aanstaande gemeenteraadsverkiezing tracht men ons te paaien met fakkeltochten, en wandelconcerten, maar het is dat niet wat onze bevolking wenst. Hun hartekreet is: ‘Wij willen tram en moeten hem hebben’. Een Koolkapper.

Een paar maanden later, op 10 december 1907 verschijnt er weer een artikel: “ Een nieuwe autobusdienst is bij het stadsbestuur aangevraagd door de heren Van der Voort en Ernest Verhulst van Brussel. De rijtuigen zullen niet zwaar en lomp zijn als de eerste autokarren. Ze zullen geen ‘imperial’ hebben. Binnen zullen er 16 plaatsen zijn en op elk platform 8. Er zouden op de doortocht vaste standplaatsen zijn aangeduid door plaatjes, zoals voor de tramdienst. De reisweg zou gaan van Gent-Zuid naar Akkergem en omgekeerd, tegen een tarief van 10 centiemen voor elke tocht, geheel of gedeeltelijk. Er zouden gelijktijdig voertuigen in de twee richtingen rijden.”

Op 31 december 1907 lezen we: “ Wij hebben gezegd dat een nieuwe autobusdienst aangevraagd was. Naar het schijnt duurt het onderzoek door de bevoegde overheid nog voort. In het belang van de talrijke inwoners van Akkergem en gezien het slechte en koude weder, ware het nochtans te wensen dat dergelijke dienst zo spoedig mogelijk kon ingericht worden.”

Vanaf 1908 blijft het stil over de autobusdienst tot Ekkergem. Er wordt wel een speciale tramhalte voorzien in de Galgenberg tijdens de Floraliën van 1908, maar toen was de Papegaaistraat nog niet verlengd. Al deze wetenswaardigheden komen uit de boeken van Erik De Keukeleire “135 jaar openbaar vervoer in Gent”, deel 2.
(hvd)