Sluikstort? – wordt een ‘Proper Pierke’ en help mee de buurt proper houden.

  • Bijgewerkt
  • Geplaatst in Papegaaiwijk
  • 2 minuten gelezen

Sluikstort? - word een 'Proper Pierke' en help mee de buurt proper houden.

Ook dit jaar werd er tijdens de Week van de Handhaving van 3 en 14 oktober 2022 werden 1.633 sluikstorten gemeld aan en opgehaald door Ivago. 88% daarvan (1.432) werd doorzocht om overtreders te kunnen identificeren, wat 221 GAS-vaststellingen opleverde. De daders mogen zich verwachten aan een minimumboete van 120 euro plus de opruimkosten. De overige 12% (201) van de gemelde sluikstorten werd niet doorzocht omdat het ging over grote of moeilijk bereikbare sluikstorten (groot meubilair of sluikstorten in grachten) die met een aparte kraanwagen werden opgehaald. Bijkomend maakten inspecteurs van de wijkpolitie en gemeenschapswacht-vaststellers 19 GAS-vaststellingen op en dankzij de sluikstortcamera’s identificeerde het overlastteam van de politie 9 daders. Ook het parket hield een themazitting  waarbij een tiental verdachten gedagvaard werd. Voor het stadsbestuur is een proper Gent belangrijk.

Wie ergens een sluikstort ziet, kan dat signaleren via de meldingsapp, via de website van de Stad Gent of via Gentinfo. Melden zorgt er niet alleen voor dat het sluikstort kan worden opgeruimd, maar ook dat de nodige sensibiliserings- en handhavingsacties kunnen gebeuren. En wie zelf zijn buurt mee proper wil houden, kan een ‘Proper Pierke’ worden.