Kloosterwandeling

Kloosterwandelingen tijdens de Gentse Feesten 2023

Tijdens de Gentse Feesten richt De Papegay vzw  twee kloosterwandelingen in.  Deze gaan door op 15 en 16 juli tussen 14 u en 16 u. (vertrek- en eindpunt: Sint-Michielsplein.)

De Papegaaiwijk in Gent kende tot het einde van de 18de eeuw een intens kloosterleven.

Dit begon al in de 13de eeuw met de komst van velerlei gemeenschappen en ordes, de ene al meer gestructureerd dan de andere. Franciscanen, Dominicanen, Grauwzusters, Zwarte zusters: ze vonden allemaal hun weg naar de Gentse binnenstad en meer in het bijzonder naar de Papegaaiwijk. Langs de huidige ‘Oude Houtlei’ leefden, gedurende honderden jaren, gelijktijdig  Alexianen, cisterciënzerinnen (abdij van Oosteeklo) en begijnen. Later vestigden er  zich ook in de buurt Theresianen, Annonciaden en Cistercienzers (Priorij van Waarschoot).

Hoewel de Franse revolutie een enorme breuklijn betekende in het kloosterleven, ontstond in de loop van de 19de eeuw een nieuwe golf van religieus leven in gemeenschap met nieuwe of hernieuwde ordes; ook deze gemeenschappen vonden hun weg naar onze wijk: de zusters der armen, de zusters van de eeuwige aanbidding van het Heilig Sacrament, de ‘helpsters van de zielen van het vagevuur’, de broeders van de Christelijke Scholen, de Jezuïeten , enz. De voormalige kloostersites lagen soms naast elkaar, gescheiden door een ‘kloostermuur’. Je loopt letterlijk van het ene naar het andere verhaal.

En hoewel een aantal van de ordes ‘contemplatieve doelstellingen’ hadden, kunnen we er niet aan voorbij dat deze ordes belangrijke maatschappelijke functies vervulden zoals ziekenzorg en het begraven van de doden. Zeker in tijden van pest en andere epidemieën leverden de kloosterlingen ‘heilig’ werk.

De kloosterwandeling is in alle opzichten een ‘wereldse’ wandeling met een open blik op dit onderdeel van meer dan 800 jaar buurtgeschiedenis. Het lijkt ook een afgesloten hoofdstuk te zijn aangezien deze gemeenschappen in de loop van de laatste decennia onze wijk hebben verlaten. Van sommige ordes  werd hun bestaan verankerd in de straatnamen; van andere kunnen we gelukkig nog heel wat materiële sporen herkennen.

Inschrijven kan via ons contactformulier.

Van harte welkom.

[ Rob De Winter]