Nieuwe toekomst ex-veeartsenijschool.

  • Bijgewerkt
  • Geplaatst in Papegaaiwijk
  • 4 minuten gelezen

Plannen GO! scholengroep Gent.

Tijdens vier sessies zakten heel wat geïnteresseerde buurtbewoners af naar de toelichting van het ontwerpteam over het voorontwerp van wat er kan gerealiseerd worden op de voormalige veeartsenijschool.

Voor hen die zich niet konden vrijmaken of geen uitnodiging ontvingen, vatten wij hier de grote lijnen samen. En dit alles in de “voorwaardelijke wijze”.

Het plangebied omvat grosso modo het gedeelte tussen de Coupure en het Casinoplein. Het betreft een scholenproject voor het kunstonderwijs (muziek, woord, dans…). De meest waardevolle gebouwen moeten worden gerestaureerd, een deel wordt afgebroken. Daar, op de plaats waar vroeger het Casinogebouw stond wordt een nieuw gebouw opgetrokken, dat zowat als onthaal dient. Naast de school die er nu reeds is verhuizen de scholen van Evergem en van de Poel naar de site. De klassen zelf zullen naar de hoogste akoestische eisen van de school zelf geïsoleerd worden. De lessen zullen plaatsvinden van maandagmorgen tem zaterdagmiddag, met avondlessen tot 10u ‘s avonds. In het takenpakket zit ook leren optreden, vandaar een theaterzaal voor 200 personen, maar die zou nooit verhuurd worden. Naast die zaal wordt ook een refter/overdekte speelplaats voorzien voor leerlingen, leerkrachten en wachtende ouders.

Het gros van de leerlingen komt via openbaar vervoer en te voet of met de fiets. Er zijn slechts 2 toegangen tot de site voorzien, die afgesloten worden: 1 kant Casinoplein en 1 kant Coupure. Van daaruit kan men naar de verschillende gebouwen gaan. Naast een aantal bovengrondse fietsstallingen is een grote ondergrondse fietsenparking voorzien. Voor leerkrachten (toch wel ruim 200 personen met onregelmatige uurroosters) en ouders(? ik heb niet gehoord dat die op die kleine parking zouden mogen) ligt dit anders. Ook voor leveringen. Er mag van de stad een parking van maximum 15 plaatsen gecreëerd worden kant Coupure, waar men met een reservatiesysteem zal moeten werken. Men is zich bewust van de delicate evenwichtsoefening en zal nu een mobiliteitsbureau aanstellen om alle bewegingen in kaart te brengen.

Het binnenplein wordt autovrij en speelplaats maar zal niet toegankelijk zijn voor de buurt. Eventueel heel uitzonderlijk na afspraak met de directie, voor een buurtfeest of zo.

Zoals gezegd, het is een voorontwerp, er moeten nog heel wat besprekingen doorgaan met meerdere besturen, zoals erfgoed, archeologie, brandweer, dienst mobiliteit… Vandaar dat een timing er op plakken heel moeilijk is. Ze hebben in elk geval de intentie de buurt tussentijds nog te informeren. Men zou de omgevingsvergunning volgende zomer willen aanvragen en het jaar er op starten met de werken en openen in 2030.

Het hele project wordt nu reeds op 25 mio euro geraamd. Een deel van de middelen komen van de verkoop van de school aan de Lindenlei en van erfgoedsubsidies en straks van de verkoop van de muziekschool aan Poel.

Als de werken opstarten – naast het project aan de Lindelei en ook Theresianenstraat, Holstraat, hoek Marialand/Theriseanenstraat (studentenwoningen)- zal dit geen cadeau voor de buurt vormen…

[tekst: Trui Nayaert]

Een reactie achterlaten